POSUDA ZA ISPUŠTANJE ULJA APAC 1803

APAC 1803 POSUDA ZA ISPUŠTANJE ULJA

– kapacitet 80 litara

– gornja ispuštajuća posuda 12 litara

0,00 Kn + PDV

Kategorija: